SERVICE

✔ บริการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการขายโครงการอสังหาฯ
     (Market Feasibility Analysis)

        บริการนี้ บริษัทฯดำเนินการลงพื้นที่จริง เพื่อวิเคราะห์โครงการฯเป็นบทสรุปความสามารถทางงานขายสินค้า โดยก่อนที่ผู้พัฒนาโครงการฯจะเริ่มจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาสินค้า หรือสร้างและเปิดการขายแล้วแต่ติดปัญหาทางตัวเลขขายไม่เป็นไปตามเป้าที่กำหนดกับธนาคาร หรือผู้ถือหุ้น ก่อนที่จะปล่อยให้เวลาล่วงเลยผ่านไปโดยไม่เกิดผลดีขึ้นกับเจ้าของโครงการฯและปัญหาอาจกระทบต่อกลุ่มลูกค้าจำนวนหนึ่งที่จองไปแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้เพราะยอดขายไม่เป็นไปตามที่กำหนดว่าจะเดินหน้าต่อไปหรือยุติโครงการฯซึ่งทางบริษัทฯจะเข้าไปทำการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขโดยด่วน

     โดยวิเคราะห์ จะรวมถึงการวิเคราะห์ ส่วนแบ่งทางการตลาดรอบๆรัศมี 5-10 ตารางกิโลเมตรของโครงการฯและปัจจัยอื่นๆที่ทำให้บทสรุปของแผนการขายลุล่วงซึ่งมีหัวข้อในการดำเนินงานวิเคราะห์ 14 หัวข้อ และสรุปผลการดำเนินงานวิเคราะห์เป็นแบบแผนและแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยท่านไม่ต้องมานั่งเปิดดูผลงาน วิจัย หรือ ผลงานวิเคราะห์ที่ละหน้าแล้วไปนั่งสรุปเอง ซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะถูกต้องหรือเปล่า และมีใครการันตีความผิดพลาดจากงานวิเคราะห์นั้นๆหรือไม่

         ซึ่งบริษัทฯมีความมั่นใจในผลงานการวิเคราะห์นำเสนอแนวทาง และพร้อมการันตีผลหากแก้ไขไม่สำเร็จ

สนใจให้นำเสนองานและรับฟังรายละเอียดหัวข้องานวิเคราะห์ Market Feasibility Analysis ได้
โดยการ ส่งข้อความนัดหมายในหน้า Contact<<<คลิ๊ก

บริการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดโครงการอสังหาฯ
      (Marketing Strategy Analysis)

      บริการนี้ บริษัทฯดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนงานการตลาดให้สอด คล้องกับข้อมูลการวิเคราะห์ Market Feasibility Analysis หรือ ข้อมูลเดิมที่ผู้พัฒนามั่นใจในผลการวิเคราะห์ โดยการวางแผนจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้ามาเยี่ยมชมสินค้าในโครงการฯและจนไปถึงกิจกรรมทางการตลาด สื่อการตลาดอื่นๆที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการรับรู้และเกิดการตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็วที่สุดจากงานวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

       โดยวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด จะวางแผนในรูปแบบของ Long Term Strategy (ระยะยาว) และ Short Term Strategy (ระยะสั้น) เพื่อให้การวางแผนเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้กำหนดกลยุทธ์ไว้ ทันต่อการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และตรงตามแผนงานก่อสร้าง เพื่อไม่ให้การดำเนินการขายเกิดการเหลือขายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งมีหัวข้อในการดำเนินงานกลยุทธ์ 12 หัวข้อ และสรุป นำเสนอในรูปแบบการดำเนินงานกลยุทธ์พร้อมสื่อและกิจกรรมทางการตลาดอย่างสมบูรณ์ โดยที่ทางผู้พัฒนาโครงการฯไม่ต้องเสียเวลาไปติดต่อประสานงานผู้ให้บริการรายย่อยทางการดำเนินงานโฆษณาหรือจัดกิจกรรมเลย เพราะเรามีพันธมิตรในการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยและในเขตพื้นที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งฝีมือ และคุณภาพซึ่งบริษัทฯมีความมั่นใจในผลงานการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและพร้อมการันตีผลงาน

       การนำเสนองาน จะนำเสนอในรูปแบบการเข้าร่วมประชุมโครงการฯ โดยนำเสนอเป็น 3 ส่วน ดังนี้
      1.ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
      2.การดำเนินงานในปัจจุบัน
      3.แผนการดำเนินงานในอนาคต

สนใจให้นำเสนองานและรับฟังรายละเอียดหัวข้องานวิเคราะห์ Marketing Strategy Analysis ได้โดยการ
ส่งข้อความนัดหมายในหน้า Contact << คลิ๊ก

✔บริการจัดทำบทวิเคราะห์เพื่อเสนอขายนักลงทุนแบบเหมาโครงการฯ
    (Wholesales Strategy Analysis)

          บริการนี้จัดทำเพื่อประโยชน์ของผู้ที่มีความประสงค์จะดำเนินการขาย โครงการฯล่วงหน้า โดยขายเหมาทั้งโครงการฯ (Wholesales) ซึ่งสามารถขายทั้งที่ยังไม่ถูกพัฒนา (เป็นเพียงแผน) หรือ เริ่มงานก่อสร้างแล้ว ซึ่งควรนำเสนอก่อนเริ่มเปิดขายปลีก หรือก่อนเปิด Presales เพราะภายหลัง
การเปิดขายปลีกแบบ Presales จะไม่สามารถขายยกทั้งโครงการฯได้ เพราะมีผู้ซื้อรายย่อยในโครงการฯแล้ว หรือหากขายก็จำเป็นต้องขายแบบผสม ในราคาที่ค่อนข้างสูง ซึ่งนักลงทุน (ผู้ซื้อ) จะตัดสินใจได้ยากขึ้น

          บริษัทฯทำวิเคราะห์โดยดำเนินการลงพื้นที่จริง เพื่อจัดทำเป็นรูปแบบนำเสนอ เพื่อสะดวกต่อการนำเสนอขายโครงการฯแบบเหมา ซึ่งจะเปรียบเสมือนอาวุธในการนำเสนอขาย และเป็นประโยชน์ต่อผู้เสนอขาย ทั้ง เจ้าของโครงการฯที่ต้องการนำเสนอเอง หรือ ให้ผู้บริหารเป็นผู้นำเสนอ หรือ สำหรับนายหน้าทางการขายอสังหาริมทรัพย์ ประหยัดเวลาในการอธิบายและได้ข้อมูลที่กระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มนักลงทุน (ผู้ซื้อด้วย) ด้วยเช่นกัน

          โดยวิเคราะห์ จะลงพื้นที่สำรวจโดยรอบบริเวณรัศมี 5-10 ตารางกิโลเมตร เพื่อสำรวจปัจจัยต่างๆที่จะสนับสนุนความเป็นไปได้ทางการขายโครงการฯต่อ หรือ ปล่อยเช่าต่อ เมื่อนักลงทุนได้ซื้อโครงการฯมาแล้ว รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงผลกำไรจากราคาซื้อที่ได้มาและเพิ่มราคาขาย (สัดส่วนกำไร) เข้าไปในราคาขาย ผลตอบแทนการปล่อยเช่าต่อปี ราคาค่าเช่า กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเช่า หรือ ต้องการซื้อ และรายละเอียดอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

          สนใจให้นำเสนองานและรับฟังรายละเอียดหัวข้องานวิเคราะห์ Wholesales Strategy Analysis

ส่งข้อความนัดหมายในหน้า Contact << คลิ๊ก

บริการผลิต ให้เช่า สื่อโฆษณาและจัดกิจกรรมทางการตลาด (บริการทั่วประเทศ)

 • งานออกแบบภาพสื่อโฆษณาหรือชิ้นงานโฆษณาเกี่ยวกับงานพิมพ์ ป้ายโฆษณา ใบปลิว โปสเตอร์ งานจัดทำ 3D Animation , Picture Presentation , Project Model
 • งานผลิตและติดตั้งป้ายโฆษณาด้วยวัสดุ Vinyl สำหรับงานป้าย Billboard , Signage , Sunshade
 • งานผลิตและจัดส่งใบปลิว โปรชัวร์ เพื่อการโฆษณาด้วยวัสดุกระดาษมัน หรือ กระดาษด้าน
 • งานผลิต ติดตั้งและขออนุญาติ ป้ายราชการฯเพื่อบอกที่ตั้งโครงการฯ
 • บริการป้ายโฆษณาให้เช่า หรือ รับจัดหาตำแหน่งติดต้องป้ายที่ต้องการตามเขตโครงการฯ
 • บริการให้เช่ารถแห่โฆษณา พนักงานโบกธง พนักงานแจกใบปลิว ทั่วประเทศไทย
 • บริการรับแจกใบปลิวในศูนย์การค้า บนทางด่วน ทางพิเศษ
 • บริการให้เช่าสื่อโฆษณาในศูนย์การค้าฯ เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเพื่อจัดกิจกรรม
 • จำหน่ายรายชื่อเบอร์โทรศัพท์กลุ่มเป้าหมาย คัดแยกจากจังหวัดและรายได้
 • รับจัดกิจกรรมอีเว้นท์ งานแถลงข่าว ในโครงการฯ หรือ นอกโครงการฯ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการขาย
 • บริการจัดทำ Teaser , TVC , Tie in , Spot Radio , เพื่อการโฆษณาทาง TV , Radio , Theater หรือลงโฆษณาวารสารและหนังสือพิมพ์
 • งานออกแบบและจัดทำเว็ปไซด์ SEO , SEM
บริการรับเหมาก่อสร้าง และตกแต่งภายใน (Interior Design And Construction)
 • งานออกแบบสิ่งปลูกสร้างตาม Concept ที่นักลงทุนต้องการที่จะพัฒนาหรือประมาณการสร้างใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ และตามสภาพแวดล้อมความต้องการของตลาด พร้อมจัดทำ BOQ และประมาณการราคาค่าก่อสร้างงานคำนวนโครงสร้าง และเซ็นต์รับรองการคำนวนโดยวิศวกร (สย.)
 • งานออกแบบผังจัดสรรและยื่นขออนุญาติจัดสรรโครงการฯ
 • งานขออนุญาติสิ่งแวดล้อม (EIA)
 • งานขออนุญาติเพื่อทำการก่อสร้าง
 • งานระบบสาธารณูปโภค ปรับหน้าดิน
 • งานเสาเข็มและเทปูนปรับฐานราก
 • งานโครงสร้าง ก่อฉาบ โครงหลังคา
 • งานระบบน้ำ ระบบไฟในตัวอาคาร
 • งานสถาปัตย์ตกแต่งภายนอก
 • งานออกแบบตกแต่งภายใน
 • งานออกแบบตกแต่งภูมิทัศน์ (Landscape)
บริการคำนวนเพื่อวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุนโครงการฯ (Financial Feasibility)
เพื่อเป็นแนวทางในการคำนวนกำไรขาดทุน สามารถวิเคราะห์ให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการลงทุนบนขนาดของที่ดิน ว่าสินค้าที่จะพัฒนานั้นสามารถทำกำไรให้ได้มากน้อยเพียงใดถ้าเทียบกับขนาดที่ดินหรือหากเปลี่ยนเป็นสิค้าชนิดอื่นได้หรือไม่และกำไร ขาดทุนเท่าไหร่
บริการจัดตั้งเป้าหมายองค์กร (Vision)
โดยการสัมภาษสน์ผู้บริหารเพื่อรวมรวมข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดตั้ง….
 • เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร
 • กำหนด พันธกิจ (Mission)
 • กำหนดแนวทางการพัฒนาแต่ละส่วนงาน (Formulation)
 • วางเป้าหมายการพัฒนาแต่ละหน่วยงาน (Implementation)
 • ประเมินผล (Evaluation)

การพัฒนาแต่ละส่วนงานในแต่ละไตรมาสเพื่อไปสู่เป้าหมายพร้อมแนวทางแก้ไขในการพัฒนาหากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

บริการวางแผนกลยุทธ์สร้างตราสินค้า (Brand & CRM Strategy)
 • วิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาแนวทางพัฒนาตราสินค้า (Brand & CRM Comparison Survey)
 • วิเคราะห์และพัฒนารูปลักษณ์ตราสินค้า (Organize Identity)
 • วิเคราะห์จุดยืนของสินค้าเพื่อวางตำแหน่งกลุ่มเป้าหมายหลัก และกลุ่มเป้าหมายรอง (Brand Target)
 • วางแผนกลยุทธ์สร้างตราสินค้า (Brand & CRM Strategy Plan)
 • ดำเนินการวางแผน งบประมาณในการจัดกิจกรรมและจัดกิจกรรม (Brand & CRM Budget Strategy)
 • ประเมินผลการจัดกิจกรรม (Brand & CRM Evaluation)
 • สรุปการประเมินผลและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในอนาคต (Summary & Solution Method)