บริษัท มาร์เก็ตติ้ง รีพับบลิค จำกัด ในนาม “ผู้ให้บริการที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด” ให้กับธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฯซึ่งเป็นจุดแข็งหลักของบริษัทฯ โดยให้บริการ เกี่ยวกับงานวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy Analysis)เพื่อวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการยอด ขายก่อนขึ้นโครงการฯ หรือตามงวดงานก่อสร้างสินค้า พร้อมด้วยบริการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการขายโครงการฯที่จะพัฒนา (Market Feasibility Analysis) ให้คำปรึกษาในการวางแผนภาพรวม ทั้งก่อนปัญหาเกิด (ก่อนเริ่มวางแผนเพื่อซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาฯ) และ/หรือ ประสพปัญหาเกี่ยวกับยอดขายแล้ว (เริ่มขายหรือเริ่มสร้างแล้วยอดขายไม่เป็นไปตามเป้า)สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ซึ่งการบริการต่างๆ บริษัทฯดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสำรวจและหาข้อมูลจริงเท่านั้นโดยไม่ใช้วิธีการซื้อข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อมาวิเคราะห์ต่อ เพราะข้อมูลนั้นๆที่ซื้อมา ก็อาจไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง หรือ ทันยุคสมัยที่เหมาะแก่การจะนำมาวิเคราะห์และ ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ตรงไปตามวัตถุประสงค์

       บริษัท มาร์เก็ตติ้ง รีพับบลิค จำกัด ได้ผ่านการบริหารงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมาแล้วหลายโครงการฯ อาทิเช่น อพาร์ทเม้นท์ ทาวน์โฮม บ้านแฝด บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม โรงแรม ศูนย์การค้า พื้นที่เช่า วิลล่า ที่ดิน หรือทรัพย์สินเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดมากว่า 17 ปี (2003- ปัจจุบัน ) กับบริษัทฯชั้นนำของประเทศไทยกว่า 42 โครงการฯ

[layerslider id=”1″]